ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุทธิรัก    โฉมทองดี
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทางพาดหนองแวงโอง
สังกัด
สพป.ขอนแก่น เขต 2