ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มูฮำหมัดอิดรีส    มะเละ
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านยามูเฉลิม
สังกัด
สพป.ปัตตานี เขต 1