ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พชรพร    สาธุพันธ์
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไร่
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3