ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พชรพร    สาธุพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาดอกไม้
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 2