ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วัชรินทร์    พันธุรัตน์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านคลองม่วง
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 1