ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว สมพร    หิรัญลักษณ์สุต
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ผินแจ่มวิชาสอน
สังกัด
สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)