ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชลอ    สืบศักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์)
สังกัด
สพป.สระบุรี เขต 1