ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ณภัทร    รัศมีธรรม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวพิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)