ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีระพงษ์    วีระชานนท์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาหัวบ่อ
สังกัด
สพป.นครพนม เขต 2