ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุพรรณ    ทรงพระ
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองพิมาน
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 2