ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
ว่าที่ ร.ต.หญิง วรินทร์ลดา    ณพัฒน์สุขิตกุล
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ปายวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)