ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พัดชา    เกื้อมา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนพิบูลสงคราม
สังกัด
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3