ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชัยวัฒน์    สกุลวิไล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านขุนลาว
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2