ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชนกพร    เชื้อช่วยชู
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หาดใหญ่พิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)