ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สากล    โกสุมสัย
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดอนกลอยหนองยาง
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3