ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมจิต    แสนดาหมื่น
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโชคชัย
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3