ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กนกวรรณ    จันทะบุตร
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองสองห้องดอนตูม
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3