ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นารีภัทร    โหตรภวานนท์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดหนามพุงดอ(ชุ้น เลื่อน พิมพ์ ประชาสามัคคี)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1