ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว เปรมฤดี    ลิ้มทุติเนตร
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
วัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
สังกัด
สพป.ราชบุรี เขต 1