ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ไพทูรย์    มากดี
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาห้วยแคน
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3