ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อุทัย    พาเรือง
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโนนกุง
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3