ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุภาวดี    ทัดเทียม
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
อนุบาลศรีเมืองใหม่
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3