ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย ณรงค์วิทย์    ตรีพงษ์รัตนกุล
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน สารภีพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)