ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ตรี    ภูวิโคตรธนกุล
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์
สังกัด
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1