ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ขวัญแก้ว    สุหร่าย
ตำแหน่ง
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บึงพญาปราบ
สังกัด
สพป.นครราชสีมา เขต 1