ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วุฒิชัย    หาญชะนะ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแก่งกอก
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3