ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธวัชชัย    ทองขะโชค
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
สังกัด
สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)