ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ชุติมณฑน์    กูฟี
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไร่
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 3