ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปัญญภัสส์    เตชะกฤตธีรพงศ์
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองอิงพิง
สังกัด
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3