ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย พงษ์ศักดิ์    แสนชุมภู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โรงช้างวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2