ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทิวา    สุริยะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าแงะวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2