ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ภัทรเดช    ภิรมย์จิตร
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)