ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปรีชา    ดาศรี
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านศรีนวล
สังกัด
สพป.สุรินทร์ เขต 3