ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถวิล    สุริยะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านวังวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2