ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ถ่อน    โทนา
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทับไฮ
สังกัด
สพป.อุบลราชธานี เขต 5