ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กวงจักร์    จันต๊ะคาด
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ธารทองวิทยา(ป่ารวก)
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2