ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมพงษ์    ตันติวัฒน์นิยม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านสระเกษ
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1