ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประเมต    นันตาเครือ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เวียงห้าววิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2