ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วิเชียร    คำตุ้ย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าต้าก
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2