ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว กาญจนา    ปัตตาเนย์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกสูง
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1