ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญถม    พาบุ
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองบอน
สังกัด
สพป.มหาสารคาม เขต 3