ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประสิทธิ์    จินะธรรม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปางเกาะทราย
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2