ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ผจญ    เอกจิตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านถ้ำ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2