ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล
  นายสันติกร    รักสองหมื่น
ตำแหน่ง
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  ศษ.ด. บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  ตระพังพิทยาคม
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075470671