ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย สันติกร    รักสองหมื่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ตระพังพิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)