ยินดีต้อนรับ


นายสันติกร  รักสองหมื่น
รองผู้อำนวยการโรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ชื่อ-สกุล
  นายสันติกร    รักสองหมื่น

ตำแหน่ง
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ
  ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก
  0 บริหารการศึกษา
วุฒิการศึกษาสูงสุด
  ปริญญาเอก
โรงเรียน/กลุ่มงาน
  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
e-mail
 
หมายเลขโทรศัพท์
  075399123