ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศรีวรรณ    เชื้อเมืองพาน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
พานพสกสวัสดิ์
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2