ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีรวุฒิ    เพ็ญบุญ
ตำแหน่ง
ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สารวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 2(กทม.)