ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมัย    อิ่มอก
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฝั่งตื้น
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2