ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ปิยะพร    รุจิเรข
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1