ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ราชัน    มานะกิจ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ป่าแดงวิทยา
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2