ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประพันธ์    ไทยกรรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โป่งทะลายใหม่เจริญ
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2