ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เชษฐ์สาทร    อินทา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านแม่แก้วใต้
สังกัด
สพป.เชียงราย เขต 2